Factoring

Z právního a účetního hlediska je factoringová služba postavená na postoupení pohledávky. Factoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem pohledávky s cílem zajistit řádné a včasné inkaso a tím zabránit vzniku problémových pohledávek. V případě nedodržení termínů splatnosti zajišťujeme upomínkové řízení a popř. následné právní vymáhání.

Factoring je určen převážně pro podnikatelské subjekty, které nabízejí služby nebo prodávají zboží.

Výhody plynoucí ze spolupráce s facktoringovou společností jsou:

  • Snížení objemu Vašich pohledávek po splatnosti v návaznosti na důslednou práci factoringové společnosti
  • Profesionální právní servis v oblasti upomínkování, správy a inkasa pohledávek, díky kterému můžete ušetřit náklady na tyto činnosti ve své firmě

Working...